Xã Hòa Phú

  • Thác Lụa - điểm du lịch sinh thái hấp dẫn

  • Thôn Cây La, xã Hòa Phú xây dựng tuyến đường mẫu