Thác Lụa, xã Hòa Phú. Điểm du lịch hấp dẫn chưa được khám phá

Thác Lụa, xã Hòa Phú. Điểm du lịch hấp dẫn chưa được khám phá hết, thích hợp cho các phượt thủ ưa mạo hiểm, yêu thiên nhiên...