Kỷ vật của ông giáo làng

Ông giáo già đã dành hơn nửa đời người cần mẫn, sưu tầm, lưu giữ các kỷ vật của chiến tranh. Ông là Nguyễn Quang Vĩnh, thôn Đồng Bả, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa).

Đưa nước sạch về Lăng Quậy

Thôn Lăng Quậy, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) có 120 hộ dân, trước đây đều dùng nước giếng khoan và nước lần. Năm 2016, thôn được đầu tư xây dựng công trình ...